POLITYKA PRYWATNOŚCI LAWfully.pl

 1. Pani/Pana Administratorem Danych Osobowych jest Aneta Sieradzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Prawna Aneta Sieradzka, ul. Francuska 27/6, 03-906 Warszawa. Email do kontaktu: office@anetasieradzka.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do realizacji usług z których Pan/Pani w Lawfully.pl korzysta. . Zawarcia umowy i jej realizacji.  Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych Osobowych– dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefon).Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach utrzymania komunikacji handlowej oraz telefonicznej, potrzebuję Pani/Pana zgody, którą można wycofać.  Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta), Instagram), w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji i kierowania treści marketingowych. Pani/Pana dane osobowe   będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecyduje  się Pani/Pan  na: polubienie strony, dołączenie do grupy na FB, wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawi Pani/Pan  swoje dane na platformie, zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu albo w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy, ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa, ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
 3. Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych, polega w szczególności na analizie danych, pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies. Dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 4. Odzyskiwania odrzuconych koszyków. W sytuacji, gdy nie ukończy Pan/Pani składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci obsługi potencjalnych Klientów i rzeczywistych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
 5. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Pani/Pana zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META), wykonywane są co do zasady przez podmioty, mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia zgodne z wymogami RODO, mające na celu ochronę danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców, znajduje się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.W związku z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje dot. ww. praw znajdują się w rozporządzeniu RODO, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Jeżeli uważasz, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzoru. Zanim zdecyduje się Pan/pani na złożenie skargi, warto skonsultować się ze mną pod adresem: office@anetasieradzka.pl
 7. Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii), wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub istotnie nie wpływa na Pani/Pana sytuację, w tym na zagwarantowane prawa i wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, jest poznanie preferencji Użytkowników.

Polityka plików cookies

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane, w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. dane anonimowe.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są: w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz, aby optymalizować korzystanie ze Strony, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Może Pani/Pan dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach, dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies, może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie. Administrator stosuje technologie, obserwujące działania, podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 5. piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited – w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem, wyświetlanie opublikowanych reklam na portalach należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka, można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).
 6. narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Google Analytics, można znaleźć na stronie: zasady korzystania z narzędzi Google.
 7. Na stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.
 8. Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta), są współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, zwaną dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności. Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam Panią/Pana do kontaktu: office@anetasieradzka.pl